Ændring af lov om kunstig befrugtning vedtaget 20. december 2010

L 45 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven.

(Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.)

Ovennævnte lovforslag er vedtaget den 16. december 2010 ved 3. behandlingen af lovforslaget i Folketinget.

Lovændringen medfører, at der pr. 1. januar 2011 indføres brugerbetaling for kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse, samt at der indføres egenbetaling for medicin med et loft på 15.000 kr om året.

For behandlingen i privat regie medfører vedtagne lovforslag per 1. januar 2011:

Egenbetaling af medicin helt uden tilskud fra sygesikringen op til kr. 15.000 om året.
Medicinudgifterne til insemination vil herefter udgøre ca. kr. 500 -1.800 per gang.
Medicinudgifterne til IVF-behandling vil udgøre ca. kr. 7.000 – 15.000 per gang.
Når ens egenbetaling når kr. 15.000,- vil efterfølgende udgifter til medicin være gratis inden for samme tilskudsår.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark vil i Gruppe 5 få dækket 25% af medicinudgifterne, og i Gruppe 1 + 2 er dækningen 100%.

Betalingen for behandling på de offentlige sygehuse bliver som følger;

Egenbetaling af medicin uden tilskud fra sygesikringen op til kr. 15.000 om året.
5.000 kr: IVF/ICSI (reagensglasbefrugtning) med oplægning af friske æg
3.000 kr: Frysebehandling med oplægning af optøede embryoner
1.271 kr: Insemination, og hvis donorsæd anvendes, skal udgiften til dette betales af patienten