Ægdonation

For nogle kvinder er det nødvendigt at modtage et donoræg, inden det kan lykkes at blive gravid og føde sit barn. Heldigvis er succes raten høj, når først man har fundet en donor.

Årsagerne kan være meget forskellige, men bl.a. ses tidlig overgangsalder, uforklaret “ægge-faktor”, og mere sjældne kromosom tilstande. Fælles for alle er, at der i DK oftest er ikke ubetydelig ventetid på et donoræg. Derfor undersøger mange også muligheden for behandling i udlandet.

Vores pakke pris indeholder –

1 : 1 donation, dvs modtager parret får doneret alle æggene fra donorens ægudtagning (typisk 6 – 8 jvnfr Sundhedsstyrelsens retningslinier)

Kompensation til donoren på 7.000 kr.

Oplægning af frisk æg på dag 2-3 efter befrugtning

Nedfrysning af evt overskydende blastocyster afregnes separat med kr. 4.000

Oplægning af optøet blastocyst, såfremt der ikke opnås graviditet og fødsel med frisk donoræg, er inkluderet.

Mht ventetid er der generelt stort set ingen ventetid, udover logistikken i at koordinere donor- og modtager cyklus. Vi har flest donorer af typisk skandinavisk udseende, og tilstræber match af basisprofilen med modtagers udseende. Du godkender selv basis profilen inden vi går videre med donoren.

.

Ring/mail til os for en samtale vedr. behandling / venteliste eller hvis du overvejer at donere – og gøre en stor forskel for et andet menneske.