Graviditetsskanning

Skanninger

En skanning hos os er en ultralydsskanning, der kan foretages allerede fra graviditetsuge 6 – 7 og som skaber indsigt og vished i graviditeten. Alle skanninger udføres på et fagligt højt niveau, og ved mistanke eller usikkerhed om barnets trivsel henvises du til yderligere kontrol på specialafdeling.

Tidlig tryghedsskanning fra uge 6 – 12

Fra 6.-7. graviditetsuge kan man ved ultralydsskanning se hjerteaktion ved det lille foster, samt antal af fostre. En ultralydsskanning på dette tidspunkt vil give dig vished for en levende graviditet, samt en tidlig terminsfastsættelse.

Denne skanning laves i 2D, der gives S/H billeder med hjem.

 

NIPT blodprøve-test for kromosom sygdom

Nu har vi tilbud om en ny test for alle gravide – der med > 99% sandsynlighed kan udelukke forskellige kromosom sygdomme som f.eks. Downs Syndrom (trisomi 21). NIPT = Non-Invasiv prænatal test, som er uden risiko for graviditeten.

Allerede fra graviditetsuge 10+0 kan i efter en scanning hos os få taget en blodprøve, og senest efter 14 dage (normalt 1 uge) har vi svaret tilgængeligt. Dvs 1-2 uger før en nakkefold scanning kan i vide om alt er OK.

Prøven sendes med kurer post til USA, hvor virksomheden Progenity foretager en af de mest sikre test (Innatal) tilgængeligt på markedet.

Konsultation

Jordemoderkonsultation

En jordemoderkonsultation hos os er en samtale om fysiske og psykiske forandringer i graviditeten og om det der optager netop dig. Udover at lytte hjertelyd, samt kontrol af tilvækst og fosterstilling, tages der udgangspunkt i dine behov således at du og din familie får en tryg og rar oplevelse med plads til spørgsmål og de tanker der nu må være.

Efterfødselssamtale

Rigtig mange kvinder tumler med tanker og følelser om deres fødsel og tiden der følger. En fødsel er en stor oplevelse uanset om det er gået nemt og ukompliceret eller om det har været hårdt og måske kompliceret. Uanset hvad har alle kvinder brug for at sætte ord på begivenheden, og en samtale om fødselsforløbet kan derfor være meget givende og sundt for dig og den tidlige familiedannelse. Udover de fysiologiske forandringer, er der også følelsesmæssige aspekter og samlivsspørgsmål man kan have brug for at få drøftet.

 

Tilskud fra Danmark

Er du medlem af Danmark ydes et tilskud på 30%.

Sygeforsikringen “danmark” har besluttet at give tilskud til jordemoder-konsultationer og jordemoderkonsultationer kombineret med scanning.
For at få tilskud skal der minimum være afsat 40 minutter til konsultationen.
Medlemmer af “danmark” kan få 30% eller højest 300. kr i tilskud per konsultation.
Læs mere på Sygeforsikringen Danmarks hjemmeside

Hvad er ultralydsskanning

Ultralyd er højfrekvent lyd med en frekvens, der ligger over, hvad det menneskelige øre kan opfatte.

En ultralydsskanner fungerer på samme måde som et ekkolod, hvor impulser udsendes og kastes tilbage når de møder væv, og omdanner dem derved til billeder af dit barn.
Ultralydsskaning foretages i forskellige dimensioner, mest brugt er 2D skanning, og det er den de fleste af os kender. At skanne i 2D er meget værdifuldt, nå man skal skanne indre organer, samt foretage forskellige mål på barnet.

3D er den tredie dimension der giver dybde, billeder der svarer til at se dit barn i virkeligheden, når man skanner I 4D er den fjerde dimension tiden, således bliver det muligt at se dit barn “live”, I bevægelse.

Ultralydsskanning er ikke skadeligt for dit barn.