Kirurgisk udtagning af sædceller

Kirurgisk udtagning af sædcelle fra bitestikelHos nogle mænd uden sædceller i sædprøven, kan der være levende sædceller lokaliseret enten i bitestiklen eller i testiklen. Man kan i disse tilfælde udtage sædceller fra bitestiklen (Epididymis) eller fra testiklen ved et lille indgreb under lokalbedøvelse. Med en tynd kanyle punkteres bitestikel og/eller testikel, og sædceller kan herefter isoleres enten fra væsken i bitestiklen eller fra vævet i testiklen. Indgrebet vil som regel foregå samme dag som ægudtagningen.

Kirurgisk udtagning af sædcelle fra testikelSelve indgrebet foregår i lokalbedøvelse lagt i pungen og varer ca. 15 minutter. Der vil normalt være ømhed i et par dage efter indgrebet. Man kan normalt påbegynde sit arbejde dagen efter.

Der er meget sjældent komplikationer efter indgrebet. I sjældne tilfælde ses blødning eller infektion. Ved symptomer herpå (smerter, hævelse, feber) skal man kontakte os, egen læge eller vagtlæge.

I nogle tilfælde oplever vi, at det ikke er muligt at udtage sædceller, selv om tidligere prøver har vist det modsatte. I bør derfor inden ægudtagningen tage stilling til, hvis denne situation opstår, om de udtagne æg skal befrugtes med donorsæd eller destrueres.