Mikroinsemination

ICSI befrugtning af æg under mikroskop
Der vil være tilfælde, hvor befrugtning ikke sker ved almindelig IVF-behandling på trods af et tilstrækkeligt antal sædceller. Desuden vil der være tilfælde, hvor der er for få sædceller til at befrugtning kan forventes at ske på denne måde. I disse situationer kan man foretage mikroinsemination (ICSI), hvorved en enkelt sædcelle føres direkte ind i ægget.

Forskellen mellem almindelig IVF og mikroinsemination ligger i følgende:

Almindelig IVF: Æggene udtages og placeres i en plastskål med dyrkningsvæske. Der tilsættes 150.000 – 500.000 sædceller per æg, og en af sædcellerne må herefter selv befrugte ægget.

Mikroinsemination: Æggene udtages som ovenfor og placeres i dyrkningsvæske. Under mikroskopisk vejledning suges en enkelt sædcelle op i en meget fin pipette, hvormed man gennemborer membranen omkring ægget og deponerer sædcellen inde i ægget.

Mikroinsemination har været anvendt med stor succes gennem flere år, og anvendes i dag overalt i verden. Chancen for at opnå graviditet per behandling og risikoen for abort svarer i størrelsesorden til almindelig IVF-behandling.

Der foreligger i dag flere større undersøgelser af de fødte børn. Misdannelser er registreret i 2,3% af de fødte børn, hvilket svarer til samme misdannelsesrisiko, som findes i normalbefolkningen.

Kromosomforandringer er fundet hos 1,75% af børnene, hvilket er en lidt højere frekvens end i normalbefolkningen. Man mener ikke, at det er selve proceduren, som er årsag hertil. I de fleste tilfælde er kromosomforandringerne nedarvet fra faderen. Hos ca. 5% af mænd med svært nedsat sædkvalitet, vil man finde kromosomforandringer. Disse kromosomforandringer vil i nogle tilfælde nedarves til barnet.

Vi ved i dag, at de fleste af de gener, som styrer sædproduktionen sidder lokaliseret på Y-kromosomet. Undersøgelser har vist, at ca. 10% af de mænd, som har svært nedsat sædkvalitet, mangler en lille del af Y-kromosomet. Når man foretager mikroinsemination vil drengebørnene nedarve disse forandrede kromosomer, og hermed som voksne få samme problem som deres far, dvs nedsat sædkvalitet.

Vi kan tilbyde mikroinsemination såfremt:

  1. Ved gennemført 1. IVF-behandling, hvor befrugtning ikke er sket trods normal sædkvalitet.
    Ved næste IVF-behandling vil befrugtning ske i de fleste tilfælde ved at tilsætte sæden til æggene. Der vil imidlertid være nogle par, hvor æggene igen ikke bliver befrugtet. Vi kan derfor tilbyde at foretage mikroinsemination på halvdelen af æggene, hvis I ønsker det.
  2. Sæden er af så dårlig kvalitet, at vi ikke udelukkende kan forlade os på muligheden for befrugtning med almindelig IVF-behandling.
    Det er vanskeligt ud fra den kvalitative vurdering af en sædprøve alene, at forudsige om befrugtning af æggene vil ske eller ej. En sædprøve anses for at være normal, hvis der efter oprensning af sæden findes over 10 millioner sædceller i alt med god bevægelighed. Erfaringsmæssigt vil der ofte være dårlig eller manglende befrugtning ved sædantal på under 2 millioner efter oprensning af sæden, og der kan være nedsat eller manglende befrugtning ved sædantal fra 2-10 millioner. Ved sædantal på under 10 millioner vil vi tilbyde at foretage mikroinsemination.
  3. Ingen sædceller i sædprøven, men bevaret produktion af sædceller i testiklerne.

I nogle tilfælde, hvor sædproduktionen i testiklenerne er nedsat, eller sædgangene er lukkede, kan der ved et lille kirurgisk indgreb udhentes sædceller fra enten bitestiklen eller fra testiklen.