Nedfrysning og optøning af æg

Nedfrysning af befrugtede æg med henblik på senere optøning og oplægning i livmoderen, har med succes været gennemført siden 1983. Siden da er der i verden født flere tusinde børn som resultat af denne behandling, og der er ikke fundet øget hyppighed af aborter, misdannelser eller kromosomforandringer.

I Danmark blev det i oktober 1992 tilladt at nedfryse befrugtede æg med henblik på senere tilbagelægning til den kvinde, som har fået taget æggene ud.

Lovgivningen, som p.t. er gældende for nedfrysning:
Cryopreservation

  1. De befrugtede nedfrosne æg kan kun anvendes til behandling af jer. Der vil aldrig blive tale om, at æggene bruges til andre patienter.
  2. Befrugtede æg må ikke være nedfrosset i mere end 5 år. Efter udløbet af denne periode skal æggene optøes og destrueres. Æggene destrueres tillige i tilfælde af den ene parts død og ved opløsning af parforholdet, inden der er gået fem år fra nedfrysningstidspunktet.
  3. Før nedfrysningen finder sted skal I begge give skriftlig samtykke til nedfrysning og opbevaring.
  4. Befrugtede æg må kun optøes og anvendes, såfremt I begge giver skriftlig samtykke før hver oplægning.

Hvor mange par kan få æg frosset ned?

De fleste bliver gravide med et “frisk” æg. Dog kan der være flere gode befrugtede æg, som naturligvis kan gemmes til senere –  Nogle æg deler sig videre til “pæne æg”, som egner sig til tilbagelægning, andre æg udvikler sig anderledes og egner sig ikke til tilbagelægning. Efter udvælgelse af det/de æg, som skal lægges tilbage i livmoderen, vil mindre end halvdelen af parrene have overskydende æg, som egner sig til nedfrysning. Før nedfrysningen vil I få oplyst hvor mange æg, der er egnet til nedfrysning, og skrive under på at vi må fryse jeres æg.

Oplægning af optøede æg (blastocyster)

Efter optøning af de nedfrosne æg (blastocyster), vil ca 85 % af æggene have overlevet. Efter nogle timers restitution er blastocysten klar til oplægning.

Chancen for graviditet herefter er stort set på højde med et frisk æg, kun 2-3 % adskiller succesraten.

Tidligst 1 cyklus efter ægudtagningen kan vi aftale planlægning af tidspunkt for optøning. De optøede æg vil blive lagt tilbage på et passende tidspunkt i en cyklus med såkaldt østrogen substitueret behandling.

  1. På menstruationens 1. dag ringer I til Klinikken, og der aftales start på østrogen tabletter, 1 stk x 2 dgl.,herefter aftales tid til ultralydskanning ca. 10-16 dage senere. Ved ultralydskanning vurderes slimhinden i livmoderen, og man kan starte progesteron tilskud (Crinone eller Lutinus) hvis slimhinden har udviklet sig med passende tykkelse.
  2. 6 dage efter opstart af progesteron tilskud optøes ægget.
  3. Ægoplægning finder sted midt på dagen nogle timer efter optøningen.
  4. Der foretages graviditetsprøve 11 dage efter ægoplægningen.
  5. Hvis graviditetsprøven er positiv aftales tid til ultralydskanning 3 uger senere.

Hvis graviditetsprøven er negativ, aftales individuelt hvornår ny behandling kan startes

I nogle tilfælde kan anden procedure og behandling komme på tale, og det drøfter vi med jer.