Udredning af barnløshed

Har I været i behandling tidligere i offentlig regie eller anden klinik, kan vi efter aftale med jer rekvirere jeres journal derfra og sammen gennemgå den og bruge den som udgangspunkt for jeres behandling her.

Er I ikke tidligere undersøgt vil vi foretage ultralydskanning og sædundersøgelse i forbindelse med 1. samtale her og vurdere, hvilke undersøgelser, der yderligere skal foretages, evt. i samarbejde med jeres egen læge.