Enlige og lesbiske 3. oktober 2008

Per 1. januar 2007 tilbyder vi behandling af enlige og lesbiske.

Behandlingen drejer sig primært om insemination med donorsæd, men der kan også blive tale om IVF-behandling med donorsæd.

Retningslinierne er som anført under patientinfo / insemination / IUI-D (insemination med donorsæd) og IVF.