Europæisk fertilitetskongres 8. juli 2014

Vi har netop deltaget i den europæiske fertilitetskongres ESHRE i München.

Der var bl.a. fokus på helbredet hos børn født efter IVF/ICSI behandling. Alt tyder på at børnene er lige så raske som alle andre. Nye tal tyder på at fødselsvægten dog kan være lidt højere efter blastocyst dyrkning eller fryse-cyklus med blastocyster.