Insemination med donorsæd 23. oktober 2012

Med ny lovgivning med virkning fra 1. oktober 2012 har vi nu mulighed for at tilbyde insemination med donorsæd med både “anonym donor”, “ikke anonym donor med udvidet profil” og “åben donor”.

Læs mere i vores patientinformation om IUI-D.