Medmoderskab 23. juli 2014

Siden 1.december 2013 trådte nye regler i kraft vedr. forældremyndighed ifbm. assisteret befrugtning.

Læs mere på statsforvaltningens hjemmeside.