Dobbelt donation er nu muligt 15. januar 2018

Glædeligvis har de danske politikere vedtaget, at dobbelt donation, dvs ægcelle + sædcelle fra donor – nu er tilladt fra 1. januar 2018.

Eneste krav er at mindst 1 af de donerede celler kommer fra en ikke-anonym donor.

Vi glæder os på vegne af de kvinder og par, som fremover vil få glæde af beslutningen – behandling kan nu foregå i trygge rammer her i Danmark fremfor langt væk på udenlandske klinikker.

Dobbelt donation 30. oktober 2017

Nu er det forhåbentligt meget tæt på, at de danske politikere tager stilling til muligheden for at par og enlige kvinder kan modtage både æg- og sæddonation i deres fertilitetsbehandling her i Danmark.

Folketinget drøfter lovforslag om dobbelt donation i de kommende uger, og hvis alt går vel håber vi, at man fra januar 2018 kan modtage både æg- og sæddonation, hvis der er behov for det.

Etisk råd har tidligere anbefalet muligheden for dobbelt donation, og forudsat mindst en af kønscellerne stammer fra en ikke-anonym donor.

2017 IVF resultater med stor effekt 18. juni 2017

Vi har netop gjort klinikkens resultat tal op på 2017 IVF / ICSI behandlinger fra januar måned til nu.

De viser en klar effekt af de sidste par års nye forbedrede teknikker og metoder i behandlingen- som vanligt sammenligner vi med resultater for inseminations behandling for samme aldersgrupper, og der ses en klar tendens:

IVF løfter graviditets chancen med en faktor 3-4 , hvis man kigger på aldergruppen af kvinder fra 36 års alderen og opefter.

Vi anbefaler derfor ud fra en individuel vurdering primært IVF til denne gruppe – ligesom det er helt tydeligt ud fra sandsynligheden for graviditet, at IVF bør være førstevalg i behandlingen af kvinder der allerede er fyldt 40.

Store beslutninger 8. marts 2017

Beslutningen om at gå i gang med f.eks. et IVF forløb er en stor ting – også økonomisk.

Ved ønske om at betale behandlinger over flere rater samt få behandlingen finansieret helt eller delvist gennem et lån er dette muligt gennem vores samarbejdspartner Sundhedskonto / Resurs Bank – www.sundhedskonto.dk

Låneansøgning kan klares on-line med hurtigt svar!

Moms på fertilitetsbehandling 7. november 2016

Odense IVF Klinik hilser velkomment at Skatteministeriet nu har fået grønt lys fra EU-Kommisionens momskomité, at fertilitetsbehandling pga mandlig diagnose skal fritages for moms.

se Politikens artikel :

http://politiken.dk/indland/ECE3460110/barnloese-slipper-for-at-betale-moms-for-behandling/

 

Det var ellers Landsskatterettens afgørelse fra april 2016, at mandlig faktor, enlige og lesbiske var momspligtige ved betaling for fertilitetsbehandling, medmindre der i forvejen var en kendt diagnose hos kvinden, f.eks endometriose.

Nu afventer vi EU momskomitéens holdning til momsfritagelse for enlige og lesbiske. Fertilitetsklinikkerne i Danmark står sammen om at alle skal have lige vilkår uden at nogle grupper skal diskrimineres med momsbetaling.

Moms på fertilitetsbehandling 20. juni 2016

Odense IVF Klinik kæmper mod moms på fertilitetsbehandling!

Landsskatteretten har stadfæstet en afgørelse fra Skatterådet, der siger at fertilitetsbehandling af  par med nedsat sædkvalitet som primær behandlingsårsag samt kvinder uden startdiagnose er momspligtigt.

Vi mener naturligvis at det er principielt forkert og utroligt diskriminerende samt i strid med øvrig gældende dansk lovgivning på området. Ligestilling og patienternes rettigheder bliver krænket groft af SKATs afgørelse.

Sagen har politisk bevågenhed – se Politikens artikel  : http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE3259487/andre-eu-lande-har-ingen-moms-paa-fertilitetsbehandling/

Klinikken er part i sagen og ender sandsynligvis med at stævne SKATs afgørelse.

 

IVF – Direkte (Fast-Track) 6. november 2015

På grund af omstruktureringer og evt. ferielukning , er der flere patienter der oplever at blive afvist til fertilitets behandling på sygehusene. Vi tilbyder derfor nu patienter, som har gennemgået max. 2 behandlinger i offentlig regi, hurtigt at komme i behandling hos os :
Vi kan tilbyde behandling med udgangspunkt i en kommende menstruation, hvis der kan startes behandling ud fra fremsendt journalkopi.

mail eller ring for nærmere info

Velkommen til ny Senior Embryolog 18. august 2015

Vi byder vores nye laboratorie konsulent Iben Anne Rasmussen hjertelig velkommen !

Iben er uddannet biolog og har en ph.d. grad fra Århus universitet. I de sidste mange år har hun arbejdet på IVF laboratorium på Odense Universitets Hospital med bl.a. præ-implantations diagnostik. Iben er certificeret Senior Embryologist fra ESHRE ( European Society of Human Reproduction)

Det er med stor glæde, at vi kan se frem til at drage nytte af Ibens kompetencer i vores IVF-laboratorium.

Resultater inseminationer 2015 – helt i top 12. maj 2015

Vi er utrolig glade for at præsentere de hidtil bedste resultater for insemination af kvinder op til 45 år fra 1. kvartal 2015 :

Behandlingstype -Kvinder op til 45 år

 

Odense IVF Klinik 1. kvartal 2015 Odense IVF Klinik 2014 /Landsgennemsnit 2014
IUI-H / Insemination med partnerGraviditeter per insemination

 

28 % 22 % / 12,5 %
IUI-D / Insemination med donorGraviditeter per insemination

 

35 % 24 % / 13,5 %

IVF behandling uden hormonstimulation – natural cycle 19. april 2015

Som et alternativ til den konventionelle IVF behandling tilbyder vi nu i større omfang også behandling i den naturlige cyklus, dvs. uden samme hormonstimulation som indimellem giver uønskede bivirkninger.

Årsagen skal findes i at en del kvinder oplever overstimulations-syndrom (OHSS) samt andre bivirkninger af fysisk eller psykisk art i forbindelse med de hormoner vi bruger normalvis.

Hvis man har en regelmæssig cyklus, vil kroppen også lave en ægløsning hver måned, og det er netop det man kan drage fordel af i en mere skånsom behandling uden hormonstimulation. Som udgangspunkt vil 3 måneder (3 cykli) give samme chance for at lægge et befrugtet æg tilbage i livmoderen som en cyklus med fuld IVF-stimulation. Da man samtidig skal restituere et par måneder efter stimulationen er tidsperspektivet ikke ret forskelligt.

Hvis det kan have interesse anbefaler vi en samtale, hvor vi lægger en individuel plan og aftaler nærmere for behandlingen.