Donation til Afrika 8. marts 2015

Vi kan med glæde berette, at Odense IVF Klinik sammen med læge Sven Rex har doneret vores “gamle” ultralyd scanner til et hospital i Gambia i Vest-Afrika.

Gambia er et lille land placeret ud mod havet, og med et centralt område omkring et større flod system, hvilket gør at der er frugtbart en stor del af året. Indbyggerne har produktion af div. afgrøder som mango, jordnødder og andre ting der kan eksporteres, men som mange andre afrikanske lande er sundhedssektoren meget langt fra det vi kender i Europa.

Sven Rex har gennem flere år været aktiv indenfor frivillig hjælp og indsamling af udstyr til primært skoler i landet. I år er det lykkedes at udvide bidraget til bl.a. klinikkens tidligere ultralydsapparat og div. hospitalsudstyr.

Vi håber at mange kvinder i landet får glæde af udstyret, og at det kan bidrage til at øge sundheden og mindske de ofte alvorlige komplikationer der opstår ifbm graviditeter for kvinderne i de afrikanske lande.

Skanningsjordemoder 1. oktober 2014

Pr. 1 oktober 2014 er Jordemoder Anne Bagge tilknyttet klinikken. Anne har flere end 13 års erfaring som jordemoder samt specialuddannelse i ultralydsskanning af gravide. Udover graviditetsskanninger udbyder vi også individuel jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse samt efterfødselssamtaler. Der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrrelsens anbefalinger og vi holder os løbende opdateret om nye tiltag.

Anne Bagge er uddannet fra jordemoderskolen i København. Har siden arbejdet som jordemoder på fødegangen i Viborg og Odense, og har gennem flere år haft specialfunktion på svangregangen, hvilket har givet et bredt kendskab til komplicerede graviditeter. Har i en årrække haft funktion på barselsgangen, som den jordemoder der varetog efterfødselssamtalerne. Certificeret sonograf fra Føtal Medicinsk Klinik OUH Odense.

Generationsskifte 1. juli 2014

Generationsskifte på Odense IVF Klinik:

Mikael Tang-Pedersen overtager nu efter 2 1/2 års deltidsansættelse klinikkens ejerskab og daglige ledelse per 1.7.-2014.

Lægerne Sven Rex og Per Emil Rasmussen er fortsat tilknyttet klinikken som konsulenter.

Biolog Karin Erb er fremover konsulent mht IVF-laboratorium.

Vi glæder os til at drive klinikken videre med den nye konstellation og ønsker vores patienter en god sommer.

Medmoderskab 23. juli 2014

Siden 1.december 2013 trådte nye regler i kraft vedr. forældremyndighed ifbm. assisteret befrugtning.

Læs mere på statsforvaltningens hjemmeside.

Europæisk fertilitetskongres 8. juli 2014

Vi har netop deltaget i den europæiske fertilitetskongres ESHRE i München.

Der var bl.a. fokus på helbredet hos børn født efter IVF/ICSI behandling. Alt tyder på at børnene er lige så raske som alle andre. Nye tal tyder på at fødselsvægten dog kan være lidt højere efter blastocyst dyrkning eller fryse-cyklus med blastocyster.

Insemination med donorsæd 23. oktober 2012

Med ny lovgivning med virkning fra 1. oktober 2012 har vi nu mulighed for at tilbyde insemination med donorsæd med både “anonym donor”, “ikke anonym donor med udvidet profil” og “åben donor”.

Læs mere i vores patientinformation om IUI-D.

Ændring af lov om kunstig befrugtning vedtaget 20. december 2010

L 45 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven.

(Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen og justering af regler om vurdering af forældreegnethed ved behandling med kunstig befrugtning m.v.)

Ovennævnte lovforslag er vedtaget den 16. december 2010 ved 3. behandlingen af lovforslaget i Folketinget.

Lovændringen medfører, at der pr. 1. januar 2011 indføres brugerbetaling for kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse, samt at der indføres egenbetaling for medicin med et loft på 15.000 kr om året.

For behandlingen i privat regie medfører vedtagne lovforslag per 1. januar 2011:

Egenbetaling af medicin helt uden tilskud fra sygesikringen op til kr. 15.000 om året.
Medicinudgifterne til insemination vil herefter udgøre ca. kr. 500 -1.800 per gang.
Medicinudgifterne til IVF-behandling vil udgøre ca. kr. 7.000 – 15.000 per gang.
Når ens egenbetaling når kr. 15.000,- vil efterfølgende udgifter til medicin være gratis inden for samme tilskudsår.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark vil i Gruppe 5 få dækket 25% af medicinudgifterne, og i Gruppe 1 + 2 er dækningen 100%.

Betalingen for behandling på de offentlige sygehuse bliver som følger;

Egenbetaling af medicin uden tilskud fra sygesikringen op til kr. 15.000 om året.
5.000 kr: IVF/ICSI (reagensglasbefrugtning) med oplægning af friske æg
3.000 kr: Frysebehandling med oplægning af optøede embryoner
1.271 kr: Insemination, og hvis donorsæd anvendes, skal udgiften til dette betales af patienten

Lovforslag kunstig befrugtning 4. oktober 2010

Se forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget med ikrafttrædelse den 1. januar 2011, vil det have betydning for barnløshedsbehandling både i offentlig og privat regie.

LOVFORSLAG (pdf)

Adoption af registreret partners barn 2. november 2009

Nye regler for adoption af registreret partners barn fra fødslen.

Enlige og lesbiske 3. oktober 2008

Per 1. januar 2007 tilbyder vi behandling af enlige og lesbiske.

Behandlingen drejer sig primært om insemination med donorsæd, men der kan også blive tale om IVF-behandling med donorsæd.

Retningslinierne er som anført under patientinfo / insemination / IUI-D (insemination med donorsæd) og IVF.