Adoption af registreret partners barn 2. november 2009

Nye regler for adoption af registreret partners barn fra fødslen.

Enlige og lesbiske 3. oktober 2008

Per 1. januar 2007 tilbyder vi behandling af enlige og lesbiske.

Behandlingen drejer sig primært om insemination med donorsæd, men der kan også blive tale om IVF-behandling med donorsæd.

Retningslinierne er som anført under patientinfo / insemination / IUI-D (insemination med donorsæd) og IVF.

Ægdonation 1. oktober 2008

Den 1. januar 2007 åbner ny lovgivning mulighed for at kvinder, der ikke selv er i behandling må donere æg.

Vi håber i det nye år at kunne tilbyde behandling med donerede æg.

Vi mangler pt ægdonorer og modtager gerne henvendelse fra kvinder, som ønsker at donere æg.

EU direktiv 14. september 2008

I følge det nye EU-vævsdirektiv er det nu lovpligtigt at screene alle par som starter IVF-behandling for Hepatitis og HIV.

Blodprøverne tages inden behandlings start enten på Klinisk Kemisk afdeling Odense Universitets Hospital eller via egen læge. Blodprøverne vil blive analyseret på blodbanken (KIA- OUH) og svarene vil blive sendt til os. I kan ringe til os ca. en uge efter blodprøverne er taget og få svar.