Prisliste

Prisliste gældende fra april 2019.

IVF-BEHANDLING

Gennemført behandling med oplægning af befrugtet og delt æg , samt evt blastocystdyrkning og incl. lovpligtig screening for HIV og Hepatitis  kr. 22.000
Betaling for afbrudt behandling inden ægudtagning  kr.  1.000
Betaling for afbrudt behandling efter ægudtagning  kr. 12.000
 Ægdonation 1:1 – 1 ægudtagning (excl. medicin til donor)  kr.  37.000
Ægdonation : kontrakt 3 behandlinger (excl. donormedicin)  kr.  58.000
Tillæg for mikroinsemination (ICSI) per cyklus  kr. 3.000
Tillæg for kirurgisk udtagning af sædceller fra testikel eller bitestikel  kr.  3.500
Oplægning af optøede æg  kr.  8.500
Opbevaring af befrugtede delte æg ud over 12 mdr. indeholdt i kontrakt, per påbegyndt år  kr.  1.500
Blastocyst nedfrysning  kr.  4.000
Donorsæd (per behandling)  kr. 2.300
Specialmedium Embryoglue oplægning af æg  kr.  2.100
 Livmoder (endometrie) priming  kr. 1.900
KONTRAKT PÅ 3 IVF-BEHANDLINGER
En kontrakt omfatter 3 fuldt gennemførte IVF-behandlinger omfattende ægudtagninger og efterfølgende tilbagelægninger af befrugtet æg. De 3 ægtilbagelægninger kan ske inden for op til 4 påbegyndte behandlinger. Der skal således ikke betales for 1 evt. aflyst behandling. Hvis æggene på dag 2 – 3 er egnede til oplægning regnes behandlingen for gennemført, også ved evt. blastocystdyrkning. Nedfrysning af evt. overskydende æg afregnes separat. Hvis der indtræder graviditet i behandlingsforløbet, og der fødes et levende barn, er kontrakten opfyldt (se specificeret kontrakt). Behandlingerne i kontrakten skal være afsluttet indenfor 2 år. Alderstillæg > 39 år = 5.000 kr. Ved alder over 42 år kan der ikke tegnes kontrakt, men ved behov for mere end 1 IVF behandling gives rabat på de følgende behandlinger
Alle IVF pakker inkluderer Jordemoder trygheds  scanninger efter dit behov og graviditets konsultation i de første 12 uger af graviditeten
3 IVF-behandlinger
3 IVF-behandlinger med livmoder priming
 kr.
kr.
42.000
45.000
3 IVF-behandlinger incl. mikroinsemination (ICSI)  kr. 49.000
3 IVF-behandlinger incl. operativ udtagning af sædceller (PESA/TESA) og ICSI  kr. 56.000

INSEMINATIONSBEHANDLING – alle nødvendige scanninger er inkluderet i nedenstående priser

Insemination med partners sæd (IUI-H)  kr. 3.100
Insemination med donorsæd (IUI-D) excl. sædstrå  kr. 2.900
Håndtering af donorsæd per forsendelse  kr. 450
Hormonstimulations behandling  kr. 2.200

ANDET

 Samtale / Konsultation og scanning (NB: gratis hvis del af et behandlingsforløb)  kr. 1.000
 AMH blodprøve  kr. 900
Kontrast undersøgelse af æggeledere eller vandscanning af livmoderhulen.  kr. 2.300
Opbevaring af sæd ud over 12 mdr, per påbegyndt år  kr. 1.500
Nedfrysning af sæd, som led i et behandlingsforløb  kr. 1.900
Sædanalyse incl. screeningsblodprøve / oprensning af ICI strå  kr. 1000
Tidlig graviditetsscanning indtil uge 12  kr. 700
NIPT fra gravid uge 10+0 (blodprøve for bl.a. Downs syndrom)  kr. 5.500

BETALING

Der betales hhv ved opstart på hormonstimulation (IVF / ICSI) eller på inseminations dagen. Betaling kan foregå med bankoverførsel eller Dankort, evt. kontant.
Udgifterne til medicinen er meget individuel afhængig af behandling og forbrug.
Til IVF-behandling bevilges automatisk kronikertilskud ved udgifter over 17.000 kr før tilskud, således at ens egenbetaling højst bliver kr. 3.830 per tilskudsår.

Finansiering :

Ved ønske om at betale behandlinger over flere rater samt få behandlingen finansieret gennem et lån er dette muligt gennem vores samarbejdspartner Sundhedskonto / Resurs Bank – www.sundhedskonto.dk