Kontrakt 3 IVF-behandlinger

                                                                           Odense, den
Mellem

og Odense IVF-Klinik Aps, Jernbanegade 1, 5000 Odense C er følgende aftale indgået:

For en pris af kr. 42.000 tilbydes i alt 3 fuldt gennemførte IVF-behandlinger omfattende ægudtagninger og efterfølgende tilbagelægninger af befrugtet æg, inklusiv evt. blastocyst dyrkning. De 3 ægtilbagelægninger kan ske inden for 5 påbegyndte behandlinger, der skal således ikke betales for op til 2 evt. aflyste behandlinger. Hvis der er egnede æg til oplægning på dag 2-3 betragtes behandlingen som gennemført, også ved evt blastocyst dyrkning.

Nedfrysning af evt overskydende æg afregnes separat.

Hvis der indtræder graviditet i behandlingsforløbet, og der fødes et levende barn, gives ikke yderligere behandling. Kontrakten er bindende, og såfremt en af parterne ønsker aflysning af kontrakten, betales for gennemgået behandling indtil aflysningstidspunktet jvf. gældende prisliste.

De 3 behandlinger skal være afsluttede inden 2 år efter kontraktens underskrift.

Priserne er excl. udgifter til medicin.

__________________    _________________   _______________
Odense IVF-Klinik        Kvindens underskrift     Mandens underskrift

august 2014