FAQ

Er der ventetid på behandling?

Nej. I kan få en tid til samtale i løbet af 1-2 uger, og behandlingen kan starte umiddelbart herefter, hvis alle nødvendige undersøgelser er lavet.

Kan man blive behandlet både hos jer og i det offentlige samtidigt?

Ja. Vi har flere par som går til behandling i det offentlige og som starter her på grund af ventetid, risiko for afvisninger mm. Man kan så kombinere behandlingerne her og i det offentlige, som man ønsker. Hvis man har tegnet en kontrakt på 3 IVF-behandlinger her og bliver gravid under behandling i det offentlige, vil man blive løst af kontrakten og betaler så kun for gennemgået behandling jvf prislisten.

Er det nødvendigt med hormonbehandling ved reagensglasbefrugtning?

Nej, men hormonbehandling vil i de fleste tilfælde bedre chancen for graviditet. Hvis reagensglasbehandlingen gennemføres i kvindens egen ”spontane” cyklus, vil der normalt kun udvikles ét æg og der vil være en vis risiko for at det ikke kan findes ved ægudtagningen, at det ikke befrugtes eller deler sig. Hvis der gives hormonbehandling vil flere æg udvikle sig, kunne udtages og befrugtes og dele sig. Chancen for fødsel efter ét IVF forsøg uden hormonbehandling er cirka 8 % mod 28 % efter hormonbehandling.

Er der større risiko for at få kræft i underlivet, hvis man har været i hormonbehandling?

Med den viden vi har i dag synes der ikke at være forøget risiko for at få kræft i æggestokkene eller andre dele af underlivet efter hormonbehandling. Flere velunderbyggede undersøgelser bekræfter dette. Alle IVF- og inseminationsbehandlinger registreres i øvrigt i Sundhedsstyrelsen og kan løbende sammenholdes med cancerregistret, således at mulige sammenhænge fremover hurtigt vil kunne afsløres.

Gør det ondt at få taget æg ud?

Da æggene suges ud af æggestokkene ved hjælp af en nål, vil det være forkert at sige, at det ikke kan mærkes – alle nålestik kan mærkes. Vi giver smertestillende medicin før og under ægudtagningen. Lige før ægudtagningen lægger lægen desuden lokalbedøvelse i toppen af skeden. Med denne behandling, vil langt de fleste kvinder kun opleve lettere ubehag under ægudtagningen. De fleste vil dog de kommende dage kunne opleve ømhed og spænding omkring æggestokkene.

Hvor mange gange kan man få lavet ægudtagning?

Der er ingen fast grænse. Den første gang ligger chancen for graviditet 4-6 % højere end de følgende 3-6 gange. Herefter falder den formentlig nogle få procent per gang. Grunden til at mange ophører efter 2 eller 3 behandlinger er oftest – forståeligt nok – at man ikke orker med flere skuffede forventninger. Statistisk set vil der dog stadig være en relativ god chance ved fortsat behandling. Chancen for graviditet er afhængig af kvindens alder, antallet af befrugtede og delte æg og udviklingen af de befrugtede æg i de første døgn.

Vil akupunktur kunne bedre graviditetschancen?

Inden for de seneste år har flere undersøgelser tydet på en positiv effekt af akupunktur i forbindelse med IVF-behandling. Der er dog også offentliggjort undersøgelser der ikke taler for effekt. I 2008 blev der i det ansete tidsskrift British Medical Journal publiceret en såkaldt metaanalyse (en sammenfatning af 7 tidligere undersøgelser), som konkluderede at de foreliggende undersøgelser tyder på, at akupunktur givet på ægløsningstidspunktet (der er ikke undersøgelser der viser at akupunktur givet på andre tidspunkter har effekt), øger chancen for graviditet hos kvinder der får foretaget IVF. I konklusionen nævnes det også, at de foreliggende undersøgelser ikke er tilstrækkelige til at fastslå at akupunktur på ægoplægningstidspunktet sikkert øger chancen for graviditet. Der er således ikke sikkert lægeligt grundlag for at anbefale akupunktur på ægoplægningstidspunktet.

Vil AHA (assisted hatching) øge min chance for graviditet ved IVF?

Ved assited hatching forstås at membranen omkring det befrugtede æg gøres svagere over et mindre område, enten ved hjælp af en laserstråle eller ved en ”syre”opløsning.
Cirka fem dage efter befrugtningen består det befrugtede æg af flere hundrede celler og den omgivende membran vil give efter for presset indefra og briste hvorved cellemassen presses ud og vil kunne hæfte til livmoderens slimhinde. Man har ment at en af årsagerne til manglende graviditet kunne være at ægmembranen var for hård, for tyk eller for sej til at kunne briste – muligvis som følge af laboratorieopholdet. Rationalet bag behandlingen (AHA) skulle være at gøre det lettere for cellemassen at presse sig ud og derved øge chancen for graviditet. Metoden kom frem i midten af 90´erne og syntes lovende specielt hos ældre kvinder, hvor membranen var tykkere/sejere og hos kvinder efter tidligere forgæves IVF behandling.
Undersøgelser fra de senere år har dog ikke kunnet bekræfte denne forbedring af behandlingsresultaterne, muligvis fordi dyrkningsforholdene i laboratoriet har udviklet sig betydeligt gennem årene. De engelske guidelines for fertilitetsbehandling fastslår i dag at AHA ikke forbedrer graviditetschancen. Metoden bruges dog stadig specielt til kvinder med manglende opnåelse af graviditet ved tidligere IVF. Der er ikke videnskabelig støtte for behandlingen og AHA bruges heller ikke på de offentlige fertilitetsklinikker.

Kan de befrugtede æg falde ud efter at de er lagt op?

Nej, livmoderslimhinden er foldet og klæbrig og de befrugtede æg kan ikke falde ud. Hvis ikke man bliver gravid er det fordi de befrugtede æg ikke har udviklet sig videre.

Må vi have samleje omkring behandlingen?

Ja, der er ikke noget der tyder på at samleje nedsætter chancen for at blive gravid. I dagene omkring ægudtagningen vil æggestokkene ofte være ømme og et samleje vil kunne udløse smerter.