Ordbog

Adhærencer:
Sammenvoksninger.
AHA:
Kemisk eller mekanisk perforation flere steder i æggehinden, zona pellucida. Kaldes også Zona Drilling:
AID:
Artificial Insemination Donor . Insemination med donorsæd:
AIH:
Artificial Insemination Husband . Insemination med ægtefælles sæd.
Amenorrhoe:
Udebleven menstruation.
Androgener:
Mandlige kønshormoner.
Anovulation:
Manglende ægløsning.
ART:
Assisted Reproductive Technology/Therapy . Fællesbetegnelse for de forskellige former for behandling af barnløshed med teknologiske metoder.
Assisted Hatching:
Kemisk eller mekanisk perforation flere steder i æggehinden, zona pellucida. (Kaldes også Zona Drilling).
Aspermi:
Mangel på sædceller i sædvæsken.
Azospermi:
Mangel på levende sædceller i sædvæsken.
Bitestikel:
(Latin: Epididymis). Ved hver testikel er en bitestikel, hvor udførselsgangene fra testiklen samles. Sædcellerne modner på deres vej gennem bitestiklerne.
Blastocyst:
Stadium i det befrugtede ægs udvikling, hvor dette består af mange celler og har ét lille væskefyldt hulrum i sig
Cervix:
Livmoderhals.
Chlamydia-infektion:
Kønssygdom, som skyldes bakterien Chlamydia Tracomatis. Kan give underlivsbetændelse og dermed risiko for sterilitet hos kvinden, og hos mænd kan chlamydia-infektion give betændelse i bitestiklerne og dermed risiko for sterilitet.
Coitus:
Samleje.
COH:
Controlled Ovarian Hyperstimulation . Kontrolleret overstimulation med hormoner for at udvikle flere og/eller bedre æg pr. behandlingsforløb
Corpus luteum:
“Det gule legeme”. Resterne af folliklen efter ægløsningen. Danner hormonerne progesteron og østradiol.
Cumulus-celler:
De celler i folliklen, der danner østrogenet før og progesteronet efter ægløsningn. Kaldes også granulosa-celler.
Cyclus:
Menstruationsperiode. Regnes fra blødningens første dag til og med dagen før første blødningsdag i den efterfølgende menstruation.
Cyste:
Væskefyldt blære. Er almindeligt forekommende, bl.a. i æggestokkene.
Empty Follicle Syndrome:
Follikler uden æg, tomme follikler. Findes hos alle kvinder, men stiger med alderen.
Ejakulat:
Sædvæske med sædceller som frembringes ved udløsning.
Ejakulation:
Sædafgang, sædudtømning.
Endometriose:
Livmoderslimhinde, som sidder uden for livmoderhulen, f.eks. på æggelederne, æggestokkene, livmoderen, blæren, tarmene etc. Kan være årsag til barnløshed.
Endometrit:
Betændelse i livmoderslimhinden.
Endometrium:
Livmoderhulens slimhinde.
Epididymis:
Bitestikel
ET:
Embryo Transfer . Oplægning af befrugtede æg i livmoderen.
Extrauterin:
Uden for livmoderen. Betegnelsen anvendes i forbindelse med graviditet uden for livmoderhulen.
FER:
Frozen Embryo Replacement . Nedfrysning, optøning og tilbagelægning af befrugtede og delte æg til kvindens livmoder.
Fertilisation:
Befrugtning.
Fertilitet:
Frugtbarhed. Evne til at gøre eller blive gravid.
Fibromer:
Muskelknuder i livmodervæggen. Kaldes også myomer eller myofibromer.
Follikel:
Lille væskefyldt blære i æggestokkene, som indeholder ægget. Kaldes også ægblæren.
FSH:
Follikelstimulerende hormon fra hypofysen.
Gestationssæk:
Den væskefyldte blære i livmoderen, der indeholder graviditetsproduktet, d.v.s. foster, blommesæk, fosterhinde, moderkage etc.
Gule legeme:
(Latin: Corpus luteum). Resterne af ægfolliklen efter ægløsningen. Danner hormonerne progesteron og østradiol.
GV-æg:
Germinal Vesicle-æg . Umodent æg, som endnu ikke er i befrugtningsstadiet og som hedder metafase-2-stadiet.
hCG:
Humant ChorionGonadotropin . Graviditetshormon.
Heterolog insemination:
Insemination med donorsæd.
Hirsutisme:
Øget behåring, som bl.a. ses hos kvinder med PCOS.
Homolog insemination:
Insemination med sæd fra partneren.
Hormonstimulation:
Ved stimulation med overordnede kønsshormoner kan en kvinde modne flere end ét æg i en cyklus. Mænd kan i visse tilfælde opnå forbedret sædkvalitet ved hormonstimulation.
HSG:
Hystero SalpingoGrafi . Røntgenundersøgelse med røntgenkontraststof i livmoderen og i æggelederne, og som sprøjtes op gennem livmoderhalskanalen.
Hyperstimulationssyndrom:
OHSS (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome) . Bivirkning ved ægmodnings- og ægløsningsstimulation. Kan give en lang række alvorlige symptomer såsom æggestokscyster, øget vægt, tarmsymptomer, væske i bughulen og lungesækken m.v.
Hysterosalpingografi HSG:
Røntgenundersøgelse med kontraststof af livmoder og æggeledere.
Hysteroskopi:
Kikkertundersøgelse gennem skeden og livmoderhalskanalen ind i livmoderen.
ICSI:
Intra Cytoplasmic Sperm Injection . Mikroinsemination, hvor man fører en enkelt udvalgt sædcelle ind i ægget.
Implantation:
Nedvækst af det befrugtede æg i livmoderslimhinden. Kaldes også nidation.
Infertil:
Ufrugtbar.
Insemination:
Indføring af sæd i skeden, indføring af sædceller i kvindens organisme eller mødet mellem sædcelle og æg.
In vitro:
(Latin for: I glas). Udtrykket bruges, når behandlingen sker i laboratoriet i modsætning til in vivo, hvor behandlingen foregår i kroppen. Se også: IVF.
IUI:
Intra Uterin Insemination . Insemination, hvor sæden placeres i livmoderen.
IVF:
In Vitro Fertilisation . Også kaldet reagensglasmetoden. Kvindens æg befrugtes med mandens sæd uden for kroppen – i “reagensglas”. In vitro = I glas.
IVF-ET:
In Vitro Fertilisation – Embryo Transfer . Det samme som IVF.
Kryopræservering:
Nedfrysning.
Laparoskopi:
Kikkertundersøgelse gennem navlen.
LH:
Luteiniserende Hormon . Det ægløsnende hormon. Stimulerer også udviklingen og vedligeholdelsen af det gule legeme i æggestokkene.
LH-test:
Urintest til hjemmebrug med henblik på fastlæggelse af ægløsningstidspunktet.
Libido:
Seksuallyst.
Male factor:
Årsagen til infertiliteten ligger hos manden.
Masturbation:
Onani.
Menopause:
Kvindens overgangsalder. Indtræder i 45-55-års alderen. Kvindens menstruationer ophører, og æggestokkene indeholder kun få eller ingen æg.
Menstruationscyklus:
Perioden mellem to menstruationer (første dag til næste første dag).
Mikrodråbefertilisation:
Særlig laboratoriemetode, hvor man befrugter kvindens æg med mandens sædceller i mikroskopiske dråber.
Mikroinsemination:
Inseminationsmetode, hvor man fører en enkelt udvalgt sædcelle ind i ægget. Kaldes også ICSI.
Myom:
Knude, der består af muskelceller.
Myometrium:
Livmoderens muskulatur.
Nidation:
Nedvækst af det befrugtede æg i livmoderslimhinden. Kaldes også implantation.
OHSS:
Ovarian Hyper Stimulation Syndrome . Hyperstimulationssyndrom. Bivirkning ved ægmodnings- og ægløsningsstimulation. Kan give en lang række alvorlige symptomer såsom æggestokscyster, øget vægt, tarmsymptomer, væske i bughulen og lungesækken m.v.
Oligoasthenoteratozoospermi:
Tilstand, hvor sædcellerne er få, har dårlig bevægelighed, og hvor mange er abnorme.
Oligomenorrhoea:
Sjældne menstruationer og lange menstruationsintervaller.
Oligozoospermi:
Lav sædcellekoncentration.
Oocyt:
Kvindens æg fra æggestokkene.
Ovarium:
Æggestok.
Ovulation:
Ægløsning. Den modnede ægblære, folliklen, brister, og det befrugtningsdygtige æg bliver frigivet.
PCOS:
PolyCystisk Ovarie-Syndrom . Kvinden har mange “cyster” på æggestokkene (polycystiske æggestokke) og et eller flere ledsagesymptomer, f.eks. udpræget overvægt, mandlige træk, bumser, øget kropsbehåring.
PESA:
Udsugning af sædceller fra bitestiklerne ved hjælp af en lille tynd nål.
Primær infertilitet:
Ufrugtbar (steril), ingen tidligere graviditet.
Progesteron:
Kønshormon, der produceres af det gule legeme i æggestokkene. Progesteron giver temperaturstigning, hvilket bruges som rettesnor for, hvornår ægløsningen finder sted.
Prolaktin:
Mælkehormon fra hypofysen.
Præembryon:
Det befrugtede æg – fra 2-cellestadiet og 2 uger frem. (Ca. et døgn efter befrugtningen).
Præimplantations diagnostik (PGD):
Undersøgelse af det befrugtede æg for arvelige sygdomme, inden det lægges tilbage i kvinden.
Refertiliseret:
Opereret igen for at gendanne evnen til at få børn.
Reproduktion:
Formering.
Retentio testis:
Testiklerne “smutter op” og bliver oppe.
Retroflekteret:
Bagoverbøjet.
Rubella:
Børnesygdommen Røde hunde. Hvis en gravid kvinde får Røde hunde, kan det give alvorlige fosterskader.
Sactosalpinges:
Total tillukning og væskeophobning i æggelederne.
Salpingoplastik:
Operativ gendannelse af en defekt æggeleder, salpingostomi, salpingotomi.
Salpinx:
Æggeleder.
Sekundær infertilitet:
Ufrugtbarhed efter tidligere graviditet uafhængig af disses udfald.
Scrotum:
Pungen.
Smear:
Celleprøve fra livmoderhalsen.
Spermaantistoffer:
Antistoffer, som forhindrer befrugtning, da sædcellerne ikke kan trænge igennem livmoderhalsslimen.
Sterilitet:
Ufrugtbarhed.
Subcutan injektion:
Indsprøjtning i fedtvævet, f.eks. i “maveskindet”.
Subfertil:
Nedsat evne til at befrugte/blive befrugtet. Se også: Infertil.
Surfing:
At udsætte den ægløsnende indsprøjtning (Pregnyl/ Profasi) uden stimulation i nogle dage til østrogenproduktionen falder passende.
Sædcelle:
Mandens kønscelle, der kan befrugte kvindens æg. Kaldes også spermatozo.
Sædcelleantistoffer:
Antistofferne (IGA eller IGG) rettet mod sædcellerne. Kan findes hos manden eller i kvindens cervixsekret (se dette).
Sædoprensning:
Metode til at skille gode sædceller fra dårlige og til f.eks. at skille sædceller fra sædvæsken.
TESA:
TEsticular Sperm Aspiration . Udtagning af testikelvæv med henblik på at finde endnu umodne sædceller i vævet. Foregår ved hjælp af en lille tynd nål. Indgrebet sker under lokalbedøvelse, samme som TEFNA.
TESE:
TEsticular Sperm Extraction . Udtagning af testikelvæv med henblik på at finde endnu umodne sædceller i vævet. Foregår ved hjælp af en operation.
Testikelbiopsi:
Vævsprøve fra testiklerne.
Testis:
Testikler.
Testoteron:
Mandligt kønshormon.
Toxoplasmose:
Haresyge. Virus, som kan medføre fosterskader, fosterdød og abort.
Trimester:
Graviditetsforløbet er delt op i tre lige lange periode, trimestre, hver på tre måneder.
TSH:
T3 og T4 . Stofskiftehormoner fra hypofysen.
Tuba uterina:
Æggeleder.
Uterus:
Livmoder.
Vagina:
Skeden
Vaginisme:
Skedekrampe. Kan gøre det umuligt at gennemføre samleje.
Vagitorier:
Stikpiller beregnet til skeden.
Varicocele:
Udposning på bl.a. sædstrengenes blodårer. (Dansk: Årebrok).
Vas deferens:
Selve sædstrengen.
Vesicula seminalis:
Sædblærerne.
Væksthormon:
Hormon, der normalt dannes i hypofyseforlappen og indgår i ægløsningsprocessen. Betegnes også GF eller GH.
Zona pellucida:
Æggehinden.
Zygote:
Befrugtet æg.
Ægblære:
Se follikel.
Ægløsning:
Den modnede ægblære, folliklen, brister, og det befrugtningsdygtige æg bliver frigivet. Kaldes også ovulation.
Ægtransferering:
Tilbagelægning af æg til livmoderen eller æggelederne.
Østradiol/østrogen:
Kvindeligt kønshormon.
Årebrok:
Udposninger på bl.a. sædstrengenes blodårer (Latín: Varicocele).